Bli Akkreditert Coach hos oss

Ønsker du å bli registrert som akkreditert coach hos oss?

GPO ønsker å få flere av våre medlemmer til å bli synlige som coach på vår hjemmeside og har gjort søknadsprosessen enkel. For å bli akkreditert coach må du tilfredsstille kravet til å bli akkreditert medlem. Det kreves bla. at du går i veiledning på din praksis. Det du må gjøre er dette; Fyll ut på din profil “Min veiledning”, når du har registert tilstrekkelig veiledning og faglig oppdatering, og en beskrivelse av din orgnisasjonspraksis så vil du automatisk bli lagt ut som akkrediert coach og har rett til å bruke tittelen MGPO (med mindre du har krysset av for å være privat). Vi får melding om at du har nok timer, og vil gå og sjekke at det er riktig fyllt ut, og vil evt. kontakte deg. Er alt korrekt så er alt iorden.

Krav for å bli akkreditert coach i GPO

Krav til utdanning

  • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
  • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet.

Krav til veiledning

  • 23 timer veiledning (60 min), av disse skal minimum 12 timer være med GPO godkjent veileder. I tillegg kan veiledning (med organisasjon som tema) utført av veileder godkjent av NGF aksepteres.
  • De øvrige 7 timer kan være kollegaveiledning (av kollegaer med gestalt bakgrunn og organisasjonserfaring) eller gestalt workshop/gestaltsalong med temaer innen organisasjon godkjennes som faglig oppdatering/veiledning.

Krav til praksis

  • Minimum 6 – 12 mnd. praksis med gestalt som metode (etter endt utdanning) innen organisasjon eller egenpraksis.