Forfatter: Siv Finndatter

Jeg er opptatt av dagens- og fremtidens arbeidsliv. Omstillingene og alle endringene i arbeidslivet krever ikke bare nye arbeidsmetoder, men også nye tilnærmingsmåter. Lederrollen er endret. Innovasjon, digitalisering, prestasjon, resultater osv - velkjente ord i arbeidshverdagen, og det er bra. Vi er nødt til å henge med. Men hva med stillhet, refleksjon, balanse og god helse? Jeg er opptatt av at vi skal tenke på helheten. I et intervju med organisasjonen LEDERNE, er jeg helt tydelig på at dagens- og fremtidens ledere er nødt til å ha psykologisk kompetanse - tørre å gå tett på folkene sine. Dagens ledere er endringsdrivere. Dette krever relasjonell- og emosjonell kompetanse, tåle å stå i det vanskelige sammen med andre mennesker. Dette krever gode kommunikative evner i tillegg til å kjenne seg selv og sitt reaksjonsmønster godt. I en arbeidshverdag fylt med stress og uro legger jeg merke til at det ofte legges lokk på de viktige menneskelige prosesser; det å ta tak i folks følelser rundt en sak, være sammen i refleksjon slik at vi lettere kan tåle å stå i det uforutsigbare. Det er gjennom refleksjon vi kan lære og erfare. Vi trenger en motvekt til kaoset vi opplever der ute.

Ser ikke ut som vi finner det du ser etter. Kanskje et søk kan hjelpe?