Bli ordinært medlem

Ønsker du å bli ordinært medlem?

Registrer deg her om du vil bli medlem av GPO. Kravene for å bli medlem står under. Da er du i medlemskategorien ordinært medlem.

Er du kvalifisert til å være akkreditert medlem og ønsker å søke? Vi har gjort det enkelt for deg, du kan selv fylle ut din faglig oppdatering og veiledning på “Min veiledning”. Fyll ut alle nedvendige felt, og når du har nok timer så vil du automatisk bli akkreditert medlem. Admin vil få bekjed så vi vil sjekke over at opplysningene er riktige, er de det så er du allrede fått din søknad behandlet. Vi anbefaler derfor at alle medlememmer fortløpende holder “Min side” og “Min veiledning” løpende oppdatert.

Krav for å bli ordinært medlem i GPO

Krav til utdanning

  • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
  • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet.

Alternativ opptakskrav

  • Søknad vurderes individuelt